آشنایی با افزونه امنیتی وردپرس وردفنس Wordfence

آشنایی با افزونه امنیتی وردپرس

دور وب سایت خود فنس بکشید!  ۸-) 


این مطلب در حال بروزرسانی است

آشنایی با افزونه امنیتی Wordfence وردپرس

با یک نگاه اجمالی به وب سایت وردفنس میشه فهمید که با یک افزونه ی حرفه ایِ امنیتی و کاربلد روبرو هستید! از شعار تبلیغاتی و پرادعای "آیا هک شده اید؟ کمک بگیرید" در بالای سایت گرفته تا شعار جالب توجه "شما مراقب آنچه ساخته اید هستید!" به بازدیدکننده این رو می فهمونه که با یک تیم حرفه ای امنیتی و پرمدعا روبرو شده ست.

ادامه مطلب